195x – Prostituta del Xino – Barcelona

19x2x - Prostituta del Xino - Barcelona

En principi encara no volia tornar a actualitzar, però es que un tema d’actualitat crec que ens afectava la memòria.

El districte que avui anomenem Ciutat Vella està composat per diferents barris. Un d’ells, el Raval està perdent el sobrenom que havia mantingut durant molts anys que era el del Xino. Un barri degradat, on hi freqüentaven xoriços, buscavides diversos, traficants, putes i els seus clients. Si, he dit putes, i que no se m’escandalitzi ningú si no he estat políticament correcte, però es que no he volgut ser-ho. Vull ser políticament incorrecte i recordar que en aquell barri de molts i molts anys es coneix l’existència de putes o prostitutes. Mireu si no la foto, feta fa uns cinquanta al Xino per un fotògraf anomenat Joan Colom que va saber fotografiar molt bé la societat d’aquell barri i d’aquella època. El procés d’ennobliment o gentrificació d’aquest barri suposa fer fora als actuals habitants i portar altra gent d’estrats socials més alts. La legitimitat d’aquest procés és un debat molt llarg, però el que no poder obviar és la realitat i la memòria històrica.

Salute!