196x1x – del Mas Ram a Pomar – Tiana

Primers anys de la dècada dels 60 del s.XX del Mas Ram al Pomar, la frontera entre Badalona i Tiana.