1928 - Vehicle de neteja - Plaça Espanya - Barcelona


Com veieu les màquines per netejar els carrers, el que més han actualitzat és la tracció…

Vehicles actuals


Al fons, la plaça de les Arenes…

Fotografia de: Josep Dominguez

Salute!